Föreningen

Styrelse 2021

  • Ordförande: Dennis Adås – 1 år.
  • Ordinarie ledamöter: Roger Björkman och Jan-Olof Blomberg – 1 År, Erling Sjöberg och Markus Holmén – 2 år
  • Suppleanter Jakob Ebner – 1 år
  • Revisor: Herman Siklund – 1 år
  • Revisorssuppleant Börje Lindvall – 1 år.
  • Valberedningen Gunnar Grusell (sammankallande), Ingegerd Kjellberg, Sanne Godow Bratt, Herman Siklund

Verksamhetsberättelser


Årsmötesprotokoll


Stadgar