Historik

Föreningens historia

 

En lördag 1986 i Byggforskningsrådets lokaler i Gävle, dagen efter Palmemordet, grundades Gävle – Dala Energiförening och dess förste ordförande blev Erik Båve. Med från starten var Mauritz Glaumann och Carl-Gustav Sjödin m fl. Ganska snart var medlemsantalet uppe i 130 personer och föreningen fick medlemmar allt ifrån Söderhamn, Hudiksvall, Gävle till Avesta till Ludvika och till Orsa i norr.

 

I stadgarna stod det att föreningen skulle vara ideell och partipolitiskt neutral och att den bland annat skulle:

Studera, utforska och stimulera användningen av inhemska och förnybara energikällor.

Stimulera och bidra till en utveckling i vilka flera olika energiformer användes

Verka för energieffektiviseringar och dessutom informera om olika energilösningar.

 

Med tiden fick dock föreningen vissa problem på grund av de stora geografiska avstånden samt svårigheterna att samla styrelsen även på andra ställen än bara i Bollnäs/Edsbyn. Så någon gång i mitten av 1990-talet ombildades Gävle- Dala Energiförening till Dala Energiförening, som i första hand skulle ha sitt nav kring Falun/Borlänge området.

 

Sett över en längre period har vi nog inom föreningen avverkat det mesta av allt det som står i stadgarna. Under mer eller mindre långvariga perioder, beroende på aktiviteter hos enskilda medlemmar, har föreningen nämligen fokuserat sin verksamhet kring sådant som solenergi, biobränslen till exempel etanol, flis, pellets, energiskog och ved, värmepumpar, energieffektiviseringar och energisnåla hus.