Dala Energiförening

EN HÅLLBAR
FRAMTID

FÖRNYBAR
ENERGI

ENERGI- EFFEKTIVITET

Vi är en ideell och politiskt obunden förening som:
• Verkar för energieffektiviseringar
• Vill skapa intresse och öka kunskaperna kring förnybar energi
• Vill medverka till att ovanstående också tillämpas

Dala Energiförening – DEF – verkar för ökad kunskap kring förnybar energi och energieffektiviseringar. Detta gör vi bland annat genom medlemsträffar, studiebesök, medlemsblad. offentliga föreläsningar, mailinfo samt via vår hemsida.


DEF är en lokalavdelning i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation – SERO. Som medlem får du SEROs rikstäckande tidskrift Förnybar Energi.

DEF samarbetar med företag, energibolag, kommuner, Länsstyrelsen och organisationer som Studiefrämjandet, Omställning Falun och Villaägarna i Falubygden.


DEF vill verka för att energiintelligent och energikompetent verkligen är intelligent och kompetent

Är du intresserad av energifrågor? Vill du komma i kontakt med föreningen eller bli medlem? Klicka på Kontakt i menyn.