Kategorier
Okategoriserade

Studieresa till Norge

 

STUDIERESA SVERIGE/NORGE 6 – 9 SEPTEMBER 2012

 

SERO OCH SVAF har sedan 1992 arrangerat studieresor/kraftverksresor och den första gick till Norge. Det är alltså 20-årsjubileum i år och vi kommer även denna gång att resa till Norge, även om det blir en kort avstickare. Fokus för denna studieresa kommer att ligga på småskalig vattenkraft och solel. Vi kommer som brukligt att varva studiebesöken med korta seminarier där vi tar upp för vår bransch aktuella ämnen. Bussresan erbjuder dessutom tid för diskussioner med kollegor och även där sprids mycket kunskap. Någon har betecknat dessa resor som ”bussuniversitetet”.

 

Kostnaden för resan är ytterst human, under 5 000 kr om vi når minst 25 deltagare. Då ingår bussresan, seminarierna, studiebesöken och övernattning i dubbelrum med halvpension (middag ingår).

 

Anmälan sker till vårt kansli, 0221 824 22, e-post info@svenskvattenkraft.se, allra senast den 16 augusti. (Obs! Gäller även er som gjort en preliminär anmälan.) Som vanligt kan våra medlemmar även anmäla släkt och vänner till studieresan.

 

Välkommen till en spännande studieresa!
Styrelsen SERO och Svensk Vattenkraftförening

 


Kategorier
Okategoriserade

Upptaktsträff

 

Måndagen 20 augusti kl 19.00 är du välkommen till Dala Energiförenings upptaktsträff hemma hos Roger Björkman, en av medlemmarna i Dala Energiförening samt ägare till företaget Dala Solel.

 

1.  Roger visar/kommenterar sin solcellsanläggning (Bifogar en bild på delar av denna)
2.  Medlems- och styrelsemöte

 

Plats
Roger Björkman (El-B-man El & Energiteknik, Dala Solel)
Fiolvägen 13
Djurås

 

Vid frågor:
0241- 109 99
070- 26 56 078

 


Kategorier
Okategoriserade

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima

 

Göran Bryntse berättar om sin energiresa till Japan som han gjorde efter kärnkraftsolyckan vid Fukushima.

Därefter styrelse/medlemsmöte.

 

Plats: Hemma hos Göran Bryntse i Österbo, 5 km norr om Falun.

Tid: Tisdagen den 5 juni kl 19

 

Alla välkomna att lyssna!

 


Kategorier
Okategoriserade

Sverige är sämst på solenergi

 

En av våra medlemmar och tillika installatör av solceller Roger Björkman medverkade i ett program om solceller som är 1,5 min långt.

 

Med på ett hörn är också Göran Bryntse, medlem och ny ordförande i Sveriges Energiförenings Riksorganisation, SERO.

 

Se inslaget på svt.se

 


 

Kategorier
Okategoriserade

Dala Energiförenings Årsmöte

 

Kallelse till Dala Energiförenings Årsmöte 

 

Plats: Galaxen i Borlänge
Tid: lördagen 21 april, 2012 kl 10.30- 12.00

 

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning.

 

Presentation av DEF: s yttrande om Dalarnas klimat- och energistrategi. Finns på DEF: s hemsida www.dalaenergiforening.se

 

Biokol, ett sätt att binda atmosfärens koldioxid, öka markens bördighet och minska övergödningen.

 

Vilka är möjligheterna och hindren för biokolet? (Dennis Adås & Bernt Lindberg)

 

Dagordning:

Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:

 1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fråga om laga kallelse
 4. Styrelsens årsberättelse och räkenskapsredogörelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter
 13. Fastställande av årsavgiftens storlek
 14. Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet*
 15. Ärenden som väckts i enlighet med paragraf 13
 16. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling

*Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall anmälas till styrelsen senast tio dagar i förväg.

Välkomna/Dennis Adås/Ordförande i Dala Energiförening