Kategorier
Okategoriserade

Föreläsning

 

Föreläsning med tema: Lokal Solel
 

Klicka på bilden eller ladda ner inbjudan:

Solel-17-april-2013
 
Välkommen!

 


Kategorier
Okategoriserade

Dags för årsmöte!

 

Lars Broman

Onsdagen 17 april 2013 kl 19 är du varmt välkommen till Dala Energiförenings årsmöte.

 

Vi träffas i Studiefrämjandets lokaler, Magasinsgatan 27, Falun

 

Först av allt kommer Lars Broman, som är professor i fysik, att berätta kring
temat lokal solel i Dalarna. (I samarbete med Omställning Falun, Studiefrämjandet och Länsstyrelsen Dalarna)

 

Därefter, ca 20.00, blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fråga om laga kallelse
 4. Styrelsens årsberättelse och räkenskapsredogörelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter
 13. Fastställande av årsavgiftens storlek
 14. Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet*
 15. Ärenden som väckts i enlighet med paragraf 14
 16. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling

*Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall anmälas till styrelsen senast tio dagar i förväg.

 

Varmt välkomna!

 


Kategorier
Okategoriserade

Film och diskussion

 

Plats: 6 mars kl. 18.30, Bio Smultronstället, Folkets Hus, Falun

 

18.30 börjar filmen entréavgift 85 kr

 

19.45 börjar diskussionen, fri entré

 

Se Maj Wechselmanns nya film Världens säkraste kärnkraftverk. En film om kärnkraftskatastrofen i Japan samt om säkerheten kring kärnkraftverk i Sverige. Delta sedan i en initierad diskussion om hur svårt är det att ersätta kärnkraften och vilka är alternativen? På plats finns Maj Wechselmann och Göran Bryntse, tidigare ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, nu ordförande i SERO, organisation för de små elleverantörerna i landet.

 


Kategorier
Okategoriserade

Vårbrev

 

Ladda ner Vårbrevet från Dala Energiförening.

Varbrev-2013b

 


Kategorier
Okategoriserade

Julbrev

 

Årets julbrev

 

Ladda gärna ner och läs julbrevet från Dala Energiförening.

Julbrev-2012