Kategorier
Okategoriserade

Dags för årsmöte!

 

Lars Broman

Onsdagen 17 april 2013 kl 19 är du varmt välkommen till Dala Energiförenings årsmöte.

 

Vi träffas i Studiefrämjandets lokaler, Magasinsgatan 27, Falun

 

Först av allt kommer Lars Broman, som är professor i fysik, att berätta kring
temat lokal solel i Dalarna. (I samarbete med Omställning Falun, Studiefrämjandet och Länsstyrelsen Dalarna)

 

Därefter, ca 20.00, blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fråga om laga kallelse
 4. Styrelsens årsberättelse och räkenskapsredogörelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter
 13. Fastställande av årsavgiftens storlek
 14. Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet*
 15. Ärenden som väckts i enlighet med paragraf 14
 16. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling

*Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall anmälas till styrelsen senast tio dagar i förväg.

 

Varmt välkomna!