Kategorier
Okategoriserade

Remissyttrande

 
Remissyttrande till Länstyrelsen Dalarna
 
Dala Energiförening har fått i uppdrag att yttra sig över Dalarnas nya Energi- och klimatstrategi. Detta uppdrag är nu fullföljt tack vare ett idogt arbete från medlemmar i Dala Energiförening. Föreningens yttrande lämnades till Länsstyrelsen 15 februari.
 
Hälsningar
 
Dennis Adås
Ordförande i Dala Energiförening
 
Klicka nedan för att läsa hela remissyttrandet:
Remissvar Dala Energiförening