Kategorier
Okategoriserade

Kunskapsläget för några olika energislag

Hösten 2019 fick Dala Energiförening i uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna att sammanställa en faktarapport kring kunskapsläget beträffande solenergi, vindenergi, vattenkraft och kärnkraft.
Rapporten lämnades till Länsstyrelsen Dalarna februari 2020