Kategorier
Okategoriserade

Medlemsbrev juli 2020

Medlemsbrevet har fått många positiva kommentar:
”Imponerande”. ”Det ser proffsigt ut”. ”Det bästa medlemsbladet hittills”. ”Det var ett mycket välmatat medlemsblad, grattis till det stora engagemanget!”

Läs medlemsbrevet i ”Medlemsbrev DEF juli 2020.pdf”.

Kategorier
Okategoriserade

Kunskapsläget för några olika energislag

Hösten 2019 fick Dala Energiförening i uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna att sammanställa en faktarapport kring kunskapsläget beträffande solenergi, vindenergi, vattenkraft och kärnkraft.
Rapporten lämnades till Länsstyrelsen Dalarna februari 2020

Kategorier
Okategoriserade

Medlemsbrev i januari 2019

Läs medlemsbrevet i ”DEF medlemsbrev januari 2019.pdf”.

Kategorier
Okategoriserade

Medlemsbrev i augusti 2019

Läs medlemsbrevet i ”Medlemsbrev DEF augusti 2019”.

Kategorier
Okategoriserade

Dialog kring villkoren för småskalig vattenkraft 1. okt 2018 i Falun

PROGRAM 181001 (1) Rev. affisch vattenkr. 1 okt 2018