Kategorier
Okategoriserade

Stämmodagar i Dalarna

 
Goda krafter – Energiföreningarnas stämmodagar i Dalarna
 
Dala Energiförening anordnar i samarbete med Sero, Sveriges Energiföreningars riksorganisation, SVAF, Svensk vattenkraftförening och SVIF, Svensk vindkraftförening två stämmodagar fredagen och lördagen 20-21 april 2012 i Galaxen i Borlänge.
 
Mer information om stämmodagarna hittar du i de bifogade filerna.

 
Med vänlig hälsning
 
Dennis Adås
Ordförande i Dala Energiförening
 
Klicka nedan för att läsa mer:
 
Stämmodagar

 
4 krafter på plats samtidigt:
Medverkande
 
Preliminärt program
Årsmöte och seminarium
 


Kategorier
Okategoriserade

Energi-Intelligent Dalarna 25 april

 
Årets tema: Miljödriven utveckling på väg mot 2050
 
Den 25:e april 2012 går årets energidag Energi-Intelligent Dalarna av stapeln i Galaxen i Borlänge.
 
Läs bifogat program för mer information.
 
Energi-Intelligent_Dalarna_2012
 


Kategorier
Okategoriserade

Remissyttrande

 
Remissyttrande till Länstyrelsen Dalarna
 
Dala Energiförening har fått i uppdrag att yttra sig över Dalarnas nya Energi- och klimatstrategi. Detta uppdrag är nu fullföljt tack vare ett idogt arbete från medlemmar i Dala Energiförening. Föreningens yttrande lämnades till Länsstyrelsen 15 februari.
 
Hälsningar
 
Dennis Adås
Ordförande i Dala Energiförening
 
Klicka nedan för att läsa hela remissyttrandet:
Remissvar Dala Energiförening