Dala Energiförening

Kunskapsläget för några olika energislag

Publicerad av Dennis

Hösten 2019 fick Dala Energiförening i uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna att sammanställa en faktarapport kring kunskapsläget beträffande solenergi, vindenergi, vattenkraft och kärnkraft.
Rapporten lämnades till Länsstyrelsen Dalarna i februari 2020

Läs rapporten ”Kunskapsläget för några olika energislag Feb 2020.pdf


|


Är du intreserad av
att bli medlem i Dala
Energiförening?


Kontakta:
Dennis Adås
Tel: 073-63 23 901
dennis.adas@gmail.com


Dala Energiförening
c/o Adås
Digertäktsvägen 32
791 33 FALUN

Varmt välkommen till Dala Energiförening!