Dala Energiförening

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015  

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2011

 

 

 

 

Styrelsen:

De ordinarie ledamöter som ingått i styrelsen under verksamhetsåret har varit Dennis Adås, Göran Bryntse,

Christer Eklund, Melviana Hedén, Lars Hedvall, Jan Högberg och Lars Jandér. Suppleant i styrelsen har varit

Niklas Lundaahl. Dennis Adås har varit ordförande, Herman Siklund revisor, John Isaksson suppleant, Lars

Hedvall kassör. Valberedningen har bestått av Jan-Erik Bergkvist och Herman Siklund. För övrigt har medlemsantalet

varit oförändrat 37 medlemmar.

 

Årsmötet:

Lunchen och årsmötesförhandlingarna som ägde rum i Garpenbergs Herrgård den 18/4 2010 lockade 12 deltagare,

varav några var icke-medlemmar. Innan årsmötet besökte deltagarna Storas kartongpappersbruk i Fors.

Guidade gjorde Hans-Olof Olivemark.

 

Externa kontakter

EnergiIntelligent Dalarna i maj 2010:

Vid den årliga energidagen EnergiIntelligent Dalarna i Borlänge i maj 2010 som lockade 300 deltagare invigningstalade

Landshövdingen. Representanter från Dala Energi-förening medverkade aktivt i den grupp som tog

fram 2010 års program.

Vidare svarade Göran Bryntse från Dala Energiförening för en av eftermiddagens workshops ”Sveriges energiförsörjning

år 2020” Dessförinnan informerade Dennis Adås om Dala Energiförening och Mariell Mattison om

Repap. Föreningens nya roll-up och ett antal nydesignade informationsbroschyrer kom också till användning.

För övrigt fick föreningen ett antal fribiljetter till Energidagen liksom 35 gymnasieelever från Borlänge och Leksand,

förmedlade av Dala Energiförening. Dessutom ställde SERO ut i foajén.

 

Presskonferens

Till Repaps presskonferensen kom Dala Demokraten och Falu Kuriren. Artiklar publicerades i respektive tidning.

Dennis Adås presenterade Dala Energiförening och Göran Bryntse och Mariell Mattison gav information

om Repap. Två viktiga budskap framfördes: Solcellerna som nu sjunker kraftigt i pris blir troligen billigare än

el från kolkraften redan kring år 2017. Dessutom har Sverige en enormt stor potential för förnybar energi.

 

Referensgruppen – Ett regionalt energinätverk

I Referensgruppen, ett regionalt energinätverk, som skall tillvarata länets samlade kompetens inom energiområdet

har representanter från Dala Energiförening deltagit.

 

Studiebesök

I november arrangerande Dala Energiförening i samarbete med Studiefrämjandet en temakväll kring förnybar

energi. Klaus Lorens från Solentek föreläste och visade sina lokaler i Djurmo.

 

Studiefrämjandet

Studieförbunden i Dalarna har framställt en ”folder” kring Hållbar utveckling. Dala Energiföring är där omnämnd

som en resurs beträffande föreläsare och cirkelledare. För övrigt har Studiefrämjandet bekostat en professionellt

utformad roll-up och ett antal informationsbroschyrer, som designats av Mariell Mattison.

 

Medlemsblad och styrelsemöten:

Medlemsbladet, med Christer Eklund som redaktör, har utkommit med 4 nummer under 2010. Styrelsen har

hållit åtta sammanträden under verksamhetsåret och Som vanligt har styrelsemötena varit öppna sammankomster

där vem som helst, även icke-medlemmar, alltid varit lika välkomna.

 

Interregionala projektet:

Jacob Ebner, medlem, har förankrat arbetet kring foldern om ”Nätanslutning av småskalig energiproduktion i

Dalarna” hos bl a styrelsen.

 

Bio-Mobilprojektet:

Bernt Lindberg, medlem, ser fram emot en nystart och kanske ett lokalt projekt för Bio-Mobilprojektet tack

vare stöd från flera forskargrupper och KTH.

 

Föreningens framtid:

Livliga diskussioner har regelbundet förts kring föreningens framtid.

Roger Björklund kommer att bekosta hemsidans tillkomst med egna medel och Mariell Mattison kommer att revidera den vid behov.

 

Övriga diskussioner och informationer

 

Falun 3/5 2011


Är du intreserad av
att bli medlem i Dala
Energiförening?


Kontakta:
Dennis Adås
Tel: 073-63 23 901
dennis.adas@gmail.com


Dala Energiförening
c/o Adås
Digertäktsvägen 32
791 33 FALUN

Varmt välkommen till Dala Energiförening!