Dala Energiförening

Styrelse vald vid årsmötet 25 april 2018

 

Ordförande

Dennis Adås, dennis.adas@gmail.com, 073 – 63 23 901

 

Övriga ordinarie ledamöter

Roger Björkman
Lars Hedvall

 

Suppleanter 

Omval för ett ett år:
Jakob Ebner
Sanne Godow Bratt
Jan-Olof Blomberg

Nyval för ett år:
Thomas Andersson
Vesa Hartikainen

 

Övriga

Valberedning: Gunnar Grusell och Ingegerd Kellberg
Revisor: Herman Siklund.
Revisorssuppleant: Börje Lindvall


Är du intreserad av
att bli medlem i Dala
Energiförening?


Kontakta:
Dennis Adås
Tel: 073-63 23 901
dennis.adas@gmail.com


Dala Energiförening
c/o Adås
Digertäktsvägen 32
791 33 FALUN

Varmt välkommen till Dala Energiförening!