Dala Energiförening

Rapport: Kunskapsläget för några olika energislag

Publicerad av Dennis

I augusti 2019 fick Dala Energiförening i uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna att
skriva en rapport, Kunskapsläget för några olika energislag, i vilken el från sol- vind- vatten och-kärnkraft skulle jämföras utifrån olika aspekter.
Rapporten överlämnades till Länsstyrelsen Dalarna i februari 2020.Slutrapport Kunskapsläget för några olika energislag av Dala Energiförening Februari 2020


|


Är du intreserad av
att bli medlem i Dala
Energiförening?


Kontakta:
Dennis Adås
Tel: 073-63 23 901
dennis.adas@gmail.com


Dala Energiförening
c/o Adås
Digertäktsvägen 32
791 33 FALUN

Varmt välkommen till Dala Energiförening!