Dala Energiförening

 

Våren 2013

 

Onsdag 17/4 kl 19.00- ca 20.00

Lars Broman, som är professor i fysik, berättar kring temat lokal solel i Dalarna. (I samarbete med Omställning Falun, Studiefrämjandet och Länsstyrelsen Dalarna)
Direkt efter: ÅRSMÖTE med fika i Studiefrämjandets lokaler för de som är intresserade.
Studiefrämjandets lokaler, Magasinsgatan 27, Falun.

 

Torsdag 25/4-Lördag 27/4
Goda Krafter 2013 Halmstad
Info www.godakrafter.se

 

Onsdag 15/5
EnergiIntelligent Dalarna 2013
Teknikdalen, Borlänge.
Tema: Energi och Business.
Info www.energiintelligent.se


Är du intreserad av
att bli medlem i Dala
Energiförening?


Kontakta:
Dennis Adås
Tel: 073-63 23 901
dennis.adas@gmail.com


Dala Energiförening
c/o Adås
Digertäktsvägen 32
791 33 FALUN

Varmt välkommen till Dala Energiförening!